02 jun 2017 18:24

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

De leden van de Commissie worden benoemd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad voor een mandaat van 4 jaar. De mandaten kunnen hernieuwd worden..

Mevrouw Kaat Leus wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. De heer Jeroen Van Nieuwenhove wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. 

De heer Frankie Schram wordt benoemd tot lid-secretaris. De heer Frank Verduyn wordt benoemd tot plaatsvervangend lid-secretaris.

Er worden ook vier effectieve leden en vier plaatsvervangende leden benoemd. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.