25 nov 2022 18:00

Benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen benoemt.

Wordt benoemd tot en met 31 december 2022:

voorzitter:

  • L. Dufresne

Worden benoemd voor vijf jaar:

vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België:

  • G. Langenus

vertegenwoordiger van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten:

  • G. T‘Jonck

plaatsvervangende leden:

  • J. Deboutte
  • G. Van Hauwermeiren
  • G. De Smet
  • M. Kasongo Kashama
  • A. Fernandez Fernandez
  • K. De Bondt

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.