29 sep 2023 16:11

Benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) benoemt.

De FAVO werd in het leven geroepen door de wet van 8 maart 2007 en heeft onder meer als opdracht advies te verstrekken over thema's die van belang zijn voor oudere burgers, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, mobiliteit of pensioenen.

Na verschillende oproepen tot kandidaatstelling benoemt het ontwerp de leden-organisaties van de FAVO. Het gaat om: 

  • vier organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief op federaal niveau
  • tien organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het Nederlandse taalgebied
  • acht organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het Franse taalgebied
  • twee organisaties met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • een organisatie met deskundigheid op het vlak van ouderenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.