21 mei 2015 15:37

Benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemt.

Worden voor vijf jaar benoemd:

 • de heer Jean-François Bairiot
 • mevrouw Bea Cantillon
 • de heer Georges Carlens
 • de heer Marc Daugherty
 • de heer Marc De Vos
 • mevrouw Marcia De Wachter
 • de heer Philippe Donnay 
 • mevrouw Sandrine Lonnoy 
 • de heer Ides Nicaise 
 • de heer Luc Sels
 • mevrouw Caroline Ven

Het ontwerp van koninklijk besluit treedt op 1 juni 2015 in werking.