29 aug 2020 10:35

Benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid goed.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid wordt onder meer samengesteld uit elf leden benoemd door de Koning bij een in de Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de Minister van Werk, wegens hun bijzondere onderlegdheid en ervaring op het gebied van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Het mandaat van vijf jaar van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is verstreken.

Het ontwerp voorziet in de benoeming van de volgende leden voor vijf jaar:

 • Yves Birette
 • Bea Cantillon
 • Georges Carlens
 • Marc De Vos
 • Philippe Donnay
 • Ides Nicaise
 • Luc Sels
 • S√©bastien Van Bellegem
 • Nicolas van Zeebroeck
 • Steven Vanackere
 • Caroline Ven

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.