23 sep 2022 16:05

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van Academia Belgica en wijziging van de statuten

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met de benoeming van leden van de raad van bestuur van Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunst en Wetenschappen in Rome, en met de wijziging van de statuten.

De volgende leden worden benoemd in de raad van bestuur:

  • Eric Beka
  • Jan De Maeyer
  • Hélène Verreyke
  • Kevin Salade

Daarnaast worden de statuten op de volgende punten gewijzigd:

  • de benoeming van de vier vertegenwoordigers van de Federale Autoriteit zal rechtstreeks door de bevoegde minister gebeuren in plaats van door de ministerraad op voordracht van deze minister
  • de voorzitter van het directiecomité van BELSPO (Belgian Science Policy Officezal als vertegenwoordiger van de administratie met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur
  • een Franstalige en een Nederlandstalige bestuurder worden toegevoegd, die partnerschappen, sponsoring en het verwerven van nieuwe inkomsten zullen stimuleren, en die gecoöpteerd worden door de andere bestuurders