06 mei 2022 16:32

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende voordracht van de leden voor de raad van bestuur van ASTRID met het oog op hun keuze en benoeming door de algemene vergadering.

Tania Dekens, Viviane Dessart en Bruno Lefebvre worden voorgedragen als nieuwe bestuurders met ingang van 10 mei 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.