17 mei 2024 20:12

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van ASTRID.

De volgende personen worden voorgedragen om door de algemene vergadering van ASTRID te worden verkozen en benoemd tot lid van de raad van bestuur:

  • Dirk Claes 
  • Leen Dierick
  • Stany Hubert 
  • Pierre Huart 
  • Jorn Bronselaer, die het mandaat van Anneleen Vander Elstraeten zal voltooien

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.