17 mei 2024 20:12

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van Delcredere

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van leden van de raad van bestuur van Delcredere.

Het gaat om de volgende benoemingen:

  • Pierre Harkay en Emiel Neyrinck, nauw betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, worden respectievelijk benoemd als lid en als plaatsvervanger binnen de raad van bestuur van Delcredere, en dit ter vervanging van Sarah Lokman en Anton Van Assche voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar
  • Rémi Janssens, vertegenwoordiger van de minister van Economie, wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van Delcredere, en dit ter vervanging van Florence Lepoivre voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar
  • Jan De Preter en Alexander Verstraete, vertegenwoordigers van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, worden respectievelijk benoemd als lid en als plaatsvervanger binnen de raad van bestuur van Delcredere, en dit vervanging van Joris Totté en Nathalie Maelfait voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.