13 dec 2012 11:07

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere de leden van de raad van bestuur van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

Worden benoemd als lid:

  • mevrouw Jihanne Annane
  • de heer Sébastien Bastaits
  • de heer Dimitri Eggermont
  • mevrouw Lara Kotlar
  • mevrouw Saraswati Matthieu
  • mevrouw Katrien Partyka
  • de heer Nicolas Pirotte
  • mevrouw Nele Roobrouck
  • de heer Jan Schaerlaekens 

De mandaten van de heer Wilfried Bieseman, mevrouw Isabel Haest en de heer Alexandre Lesiw worden verlengd.
Het ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2013.