15 dec 2023 18:34

Benoeming van de leden van de wetenschappelijke comités opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting en van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De volgende personen worden vanaf 1 januari 2024 voor vier jaar benoemd in het wetenschappelijk comité voor de economische begroting:

Voorzitter:

 • Igor Lebrun, Federaal Planbureau

Leden:

 • Filip Vanhorebeek,  Federaal Planbureau
 • Anja Termote, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Vincent Vanesse, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Maud Nautet, Nationale Bank van België
 • Geert Langenus, Nationale Bank van België
 • Michel Mingiedi, FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van Sociale Zekerheid
 • Thierry Lenoir, FOD Financiën
 • Griet Malfroy, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Valérie Gilbert, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 •  Hugo Boonaert, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Lisa Glorieux, FOD Beleid en Ondersteuning


De volgende personen worden vanaf 1 januari 2024 voor vier jaar benoemd in het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen:

Voorzitter :

 • Kris Van Cauter, Nationale Bank van België

Leden:

 • Sarah La Rosa, Nationale Bank van België
 • Vincent Frogneux, Federaal Planbureau
 • Charles-Hubert Remiche, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Evelien Vanalme, FOD Financiën
 • Dirk Moens, FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van Sociale Zekerheid
 • Philippe Dujardin, FOD Budget en Beheerscontrole

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning