08 sep 2023 17:24

Benoeming van de leden van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

De zesde mandaatperiode van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek liep tot en met 19 mei 2023. De samenstelling van het Comité moet bijgevolg vernieuwd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit benoemt de volgende leden voor een periode van vier jaar:

  • acht Franstalige leden en acht Nederlandstalige leden in de hoedanigheid van vooraanstaanden uit universitaire kringen
  • drie Franstalige leden en drie Nederlandstalige leden als praktiserende artsen in de geneeskunde
  • een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid in de hoedanigheid van advocaat
  • een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid in de hoedanigheid van magistraat

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.