12 dec 2012 18:00

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité van het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

 • prof. dr. ir. Dirk Berkvens, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen
 • prof. dr. Antoine Clinquart, Université de Liège, Luik
 • prof. dr. Georges Daube, Université de Liège, Luik
 • dr. Philippe Delahaut, Centre d’économie rurale, Marloie
 • prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer, Universiteit Gent, Gent
 • prof. dr. Lieven De Zutter, Universiteit Gent, Merelbeke
 • prof. dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Merelbeke
 • prof. dr. Pascal Gustin, Université de Liège, Luik
 • dr. lic. wet. Lieve Herman, Instituut voor landbouw en visserijonderzoek, Melle
 • prof. dr. ir. Peter Hoet, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
 • dr. Hein Imberechts, Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, Uccle
 • prof. dr. ir. Anne Legrève, Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve
 • prof. dr. ir. Christophe Matthys, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
 • dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Luik
 • prof. dr. sc. Marie-Louise Scippo, Université de Liège, Luik
 • prof. ir. Marianne Sindic, Université de Liège-Gembloux Agro Bio-Tech, Gembloux
 • prof. dr. Sc. Niko Speybroeck, Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve
 • prof. em. dr. ir. W. Steurbaut, Universiteit Gent, Gent
 • prof. dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Luik
 • prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Gent
 • dr. Thierry van den Berg, Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, Uccle
 • prof. em. dr. farm. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Gent

Het ontwerp treedt op 25 januari 2013 in werking.