14 nov 2013 16:49

Benoeming van de ombudsmannen voor de treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman voor de treinreizigers aanstellen.

Mevrouw Cynthia Van der Linden wordt aangesteld als Nederlandstalige ombudsvrouw en de heer Jean-Marc Jeanfils als Franstalige ombudsman. Hun benoeming vangt aan op 1 januari 2014 en duurt vijf jaar.