11 jun 2021 16:11

Benoeming van de vertegenwoordigers van de regering bij de federale culturele instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van twee vertegenwoordigers van de regering bij de federale culturele instellingen.

Het gaat om de benoeming van Marc Boeykens en Damien Van Eyll, voor de duur van de regering. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.