30 apr 2021 18:36

Benoeming van de voorzitster van de raad van bestuur van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail. 

Sophie du Bled wordt voor een periode van zes jaar benoemd als lid van de raad van bestuur van HR Rail. Van rechtswege zal ze ook optreden als voorzitster.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.