30 okt 2023 09:29

Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van het BIPT

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel vier ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Worden benoemd voor zes jaar:

  • Michel Van Bellinghen als Franstalig voorzitter
  • Bernardo Herman als Franstalig lid
  • Stefaan Vyverman als Nederlandstalig lid
  • Peggy Valcke als Nederlandstalig lid

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.