09 jun 2023 17:42

Benoeming van de voorzitter en erevoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van een voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de verlenging van het mandaat van de erevoorzitster.

Patrick Dupriez wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling vanaf 1 juli 2023.

Het mandaat van de huidige erevoorzitster, Hare Majesteit de Koningin, wordt verlengd voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.