19 jan 2024 17:16

Benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven goed.

Brigitte Roefs wordt voor zes jaar benoemd tot voorzitster van het Comité Overheidsbedrijven.

Het Comité Overheidsbedrijven is het paritair comité voor de autonome overheidsbedrijven, bevoegd voor alle overheidsbedrijven en voor HR Rail.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.