01 mrt 2013 11:21

Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer Jean-Paul Janssens voor zes jaar vanaf 15 maart 2013 benoemt als voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Justitie.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer Jean-Paul Janssens voor zes jaar vanaf 15 maart 2013 benoemt als voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Justitie.