18 mei 2018 16:39

Benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

Johan Haelterman wordt benoemd tot voorzitter voor een periode van zes jaar met ingang van 1 juni 2018.

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.