10 sep 2021 16:10

Benoeming van de voorzitter, vice-voorzitters en leden van de raad van bestuur van het IRE

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) voor een periode van zes jaar. 

Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur van het IRE herbenoemd: Philippe Busquin. 

Worden tot vice-voorzitter benoemd: Raf Suys en Rémy Leboutte.

Worden benoemd tot lid van de raad van bestuur: Hans Bracquene, Cerise Hardy, Laurence Van Melderen, Veerle Van De Velde, Catherine Verfaille, Tineke Van Hooland, Nicolas de Callataÿ, Arnout Pieters, Jean-Christophe Chapelle en Frederic Loy.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.