10 sep 2021 16:10

Benoeming van de voorzitter, vice-voorzitters en leden van de raad van bestuur van het SCK

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) voor een periode van zes jaar.

Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur van het SCK herbenoemd: Derrick Gosselin.

Worden tot vice-voorzitter benoemd : Didier De Buyst en Georges Denef. 

Worden benoemd tot lid van de raad van bestuur:  Sigrid Jourdain (afgevaardigd bestuurder), Didier Hellin, Nele Geudens, Marie-Carmen Bex, Tessa Geudens, Anne Junion, Jérémie Roland, Bart Martens, Frank Wilryckx en Ronnie Belmans. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.