18 mrt 2022 16:19

Benoeming van een bestuurder van skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een bestuurder van skeyes.

Fons Borginon wordt benoemd als bestuurder van skeyes, ter vervanging van Elisabeth Matthys, van wie hij het mandaat zal volbrengen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.