14 jun 2013 17:31

Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van een Franstalige rechter bij het grondwettelijk Hof.

De heer Thierry Giet wordt benoemd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer van Volksvertegenwoordigers had eerst een dubbele lijst met kandidaten voorgesteld die daarna in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.