10 mrt 2023 15:48

Benoeming van een gewestelijke vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van NIRAS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed ter vervanging en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).

Jean-François Fauconnier wordt benoemd als vertegenwoordiger van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in de raad van bestuur van NIRAS, ter vervanging van Nicolas De Coster.