17 jul 2015 19:03

Benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen.

De heer Kristof Willekens wordt benoemd als lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen, als vervanger van mevrouw Christine Collet, van wie hij het mandaat beëindigt.