06 mei 2022 16:32

Benoeming van een lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van een lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Camilla Dumm wordt benoemd als lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, op voorstel van de Nationale Bank van België. Ze vervangt Nathalie Parfait, van wie ze het mandaat zal voltooien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.