03 mrt 2023 16:01

Benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Aangezien een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid overleden is, wordt Baudouin Regout benoemd om dat lid te vervangen vanaf 1 april 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.