14 jul 2023 17:39

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg benoemt.

Stijn Devillé wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg. Hij vervangt Luc Van Gorp, van wie hij het mandaat zal voltooien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.