20 mei 2024 23:50

Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij.

Sophie Boucquey wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van de heer Bogdan Vanden Berghe, ontslagnemend, wiens mandaat ze zal beëindigen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.