28 nov 2013 17:29

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

De ministerraad gaat akkoord met voorstel om de heer Didier Malherbe, gedelegeerd bestuurder van UCB Belgium, te benoemen als lid van de raad van bestuur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

De ministerraad gaat akkoord met voorstel om de heer Didier Malherbe, gedelegeerd bestuurder van UCB Belgium, te benoemen als lid van de raad van bestuur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.