11 mrt 2022 16:06

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Aline Lacroix wordt voorgedragen als vice-voorzitster en effectief stemgerechtigd lid van de raad van bestuur vanaf 14 maart 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.