15 dec 2023 18:34

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen.

Nelly Coquereau wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen ter vervanging van Cerise Hardy, van wie zij het mandaat zal voltooien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.