25 mrt 2022 19:58

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De ministerraad benoemt Maud Nautet tot lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, ter vervanging van Sarah Cheliout.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.