15 mrt 2019 16:14

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Lieselot Smet, medewerkster bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van Sana Sellami, wiens mandaat ze zal beëindigen. Het ontwerp heeft uitwerking met ingang van 23 januari 2019.