28 apr 2023 16:42

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed ter benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Céline Mouffe wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van Augustin Hazard, wiens mandaat ze zal beëindigen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.