01 sep 2023 15:12

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Carine Swartenbroeckx van de Nationale Bank van België wordt benoemd tot lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van Emmanuel Dhyne, wiens mandaat zij zal afmaken.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.