15 mrt 2024 17:22

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en ‑analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Barbara Coppens wordt benoemd tot lid van het wetenschappelijk comité voor prijsobservatie en ‑analyse ter vervanging van Jana Jonckheere, wier mandaat afloopt.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.