20 jan 2023 09:16

Benoeming van leden van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO NV) benoemt.

Frédéric Van der Schueren en Walter Coscia treden af als lid van de raad van bestuur en worden vervangen door Nathalie Gilson en Sophie Tibesar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.