21 jan 2022 17:47

Benoeming van leden van de Cel voor financiële informatieverwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van zes leden van de Cel voor financiële informatieverwerking.

De volgende personen worden tot lid benoemd voor zes jaar vanaf 1 februari 2022:

  • Bart Van Hulst (plaatsvervangend voorzitter)
  • Christophe Reineson (plaatsvervangend voorzitter)
  • Benoit Wolter
  • Jean-François Vandermeulen 
  • Fons Borginon
  • Philippe Garzaniti 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.