10 feb 2023 16:20

Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers benoemt.

Het ontwerp benoemt de organisaties en hun vertegenwoordigers, en de personen die effectief of plaatsvervangend lid zijn van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en er de volgende vier jaar zullen zetelen voor de mandaatperiode 2023-2027.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.