24 mrt 2023 18:09

Benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van bepaalde leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

De ICDO is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke federale of programmatorische overheidsdienst en van het ministerie van Defensie, alsook uit vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten. Een in de ministerraad overlegd besluit benoemt de leden van de Commissie en hun plaatsvervangers voor een mandaat van vijf jaar.

De volgende leden worden benoemd:

 • Bert Lelièvre als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering en Nancy Matthys als plaatsvervanger
 • Emilie Van de Weyer als vertegenwoordiger van regering van de Duitstalige Gemeenschap en Achim Aretz als plaatsvervanger
 • Natacha Zuinen als vertegenwoordiger van de regering van het Waalse Gewest en Valentine Van Gameren als plaatsvervanger
 • Pierre Moureaux als vertegenwoordiger van de regering van de Franse Gemeenschap en Elie Diament als plaatsvervanger
 • Denil Nedev als plaatsvervanger van de FOD Beleid en Ondersteuning die het mandaat van Bernard Willocq zal voleindigen
 • Anke Renard als vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken en als plaatsvervanger Katrijn Coppens die de mandaten van Koen Verheyen en Filip Zivkovic zullen voleindigen
 • Sophie Delvaux als plaatsvervanger van de FOD Binnenlandse Zaken die het mandaat van mevrouw Chloé Bourdon zal voleindigen
 • Viviane De Cocq als plaatsvervanger van de FOD Financiën die het mandaat van Bregje Van Nimwegen zal voleindigen 
 • Fransisco Vincent als vertegenwoordiger van de FOD Justitie en Vicky Van Der Linden als plaatsvervanger die de mandaten van Cindy Renard en Charlotte Leclere zullen voleindigen 
 • Marie Collard als plaatsvervanger van de FOD Economie die het mandaat van Tatiana Lambin zal voleindigen
 • Hannes De Reu als vertegenwoordiger van het Ministerie van Landsverdediging die het mandaat van Olivier De Weerdt zal voleindigen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.