16 jun 2023 17:02

Benoeming van leden van de raad van bestuur van de FPIM

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Caroline Goddeeris en Dieter Berckvens worden benoemd tot lid van de raad van bestuur ter voleindiging van de mandaten van Renaat Berckmoes en Ariel Gonzalez.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.