20 okt 2016 13:37

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden benoemt van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie. 

  • Mevrouw Kristel Wierinck wordt benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Bureau
    voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de federale regering ter vervanging van de heer Hugues Dumont, wiens mandaat zij voltooit.
  • Mevrouw Sara Avermate wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het
    Bureau voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de federale regering ter vervanging van mevrouw Kristel Wierinck, wiens mandaat zij voltooit.
  • Mevrouw Bénédicte Varlet wordt benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de verbruikersorganisaties ter vervanging van mevrouw Leen De Cort, wiens mandaat zij voltooit.
  • Mevrouw Leen De Cort wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van
    het Bureau voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de verbruikersorganisaties.