18 sep 2020 19:00

Benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie.

Laura Bonnave en Hervé Camerlynck worden benoemd tot effectieve leden, als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties.

Hilde Vonck en Eric Winnepenninckx worden benoemd tot plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.