20 nov 2021 17:50

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van twee effectieve leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie.

Twee effectieve leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie die het VBO vertegenwoordigen moeten worden vervangen. Het VBO stelt voor om Amélie Wuillaume en Christine Declercq aan te stellen. Deze nieuwe leden zullen het mandaat van de leden die ze opvolgen voltooien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.