17 mei 2024 20:12

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming en vervanging van verschillende leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Charlotte Steel en Michelle Van den Broeck worden benoemd als effectieve stemgerechtigde leden en Lynn Callewaert wordt benoemd als plaatsvervangend stemgerechtigd lid.

Het ontwerp treedt in werking op 1 mei 2024.