06 mei 2022 16:32

Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van twee leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen.

Véronique Thirion et Emmanuel Decelle worden benoemd als leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen ter vervanging van Nicolas de Callataÿ en Laurence Van Melderen, van wie zij het mandaat zullen voltooien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.