10 mrt 2023 15:48

Benoeming van leden van de wetenschappelijke comités opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van de wetenschappelijke comités voor de nationale rekeningen en voor de overheidsrekeningen, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Mevrouw Vanessa Baugnet wordt benoemd als voorzitter en de heer Rutger Kemels als lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen.

De heer Kris van Cauter wordt benoemd als voorzitter en mevrouw Sarah La Rosa als lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen.

Ze worden benoemd vanaf 1 maart 2023 ter vervanging van respectievelijk de heer Rudi Acx en Béatrice Thiry, en van mevrouw Sarah La Rosa en mevrouw Lies Janssen, wiens mandaten zij zullen beëindigen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.